Bảng Giá Xe
Toyota Vios
479.000.000 đ
Vios E MT (3 túi khí): 479 triệu đ
VIOS 1.5E MT: 506 triệu đ
VIOS 1.5E CVT (3 túi khí): 528 triệu đ
VIOS 1.5E CVT : 561 triệu đ
VIOS 1.5G CVT : 592 triệu đ
Bảng Giá Xe
Toyota Raize
547.000.000 ₫
Toyota Raize : 547 triệu đ
Bảng Giá Xe
Toyota Avanza
558.000.000₫
Avanza Premio MT: 558 triệu đ
Avanza Premio CVT: 598 triệu đ
Bảng Giá Xe
Toyota Veloz
658.000.000₫
Toyota Veloz: 658 triệu đ
Veloz Cross CVT TOP: 698 triệu đ
Bảng Giá Xe
Toyota Hilux
628.000.000 VND
Toyota Hilux 2.4E 4x2 MT: 628 triệu đ
Toyota Hilux 2.4E 4x2 AT: 674 triệu đ
Toyota Hilux 2.4E 4x4 MT: 799 triệu đ
Toyota Hilux Adventure 2.8G 4x4 AT: 913 triệu đ
Bảng Giá Xe
Toyota Yaris
684.000.000 ₫
Yaris 1.5G CVT: 684 triệu đ
Bảng Giá Xe
Toyota Cross
746.000.000 ₫
Corolla CROSS 1.8G (Các màu khác): 746 triệu đ
Corolla CROSS 1.8G (Trắng ngọc trai): 754 triệu đ
Corolla CROSS 1.8V (Các màu khác): 846 triệu đ
Corolla CROSS 1.8V (Trắng ngọc trai): 854 triệu đ
Corolla CROSS 1.8HV (Các màu khác): 936 triệu đ
Corolla CROSS 1.8HV (Trắng ngọc trai): 944 triệu đ
Bảng Giá Xe
Toyota Altis
719.000.000 ₫
Toyota Corolla Altis 1.8G CVT (Màu khác): 719 triệu đ
Toyota Corolla Altis 1.8G CVT (Trắng ngọc trai): 727 triệu đ
Toyota Corolla Altis 1.8V CVT (Màu khác): 765 triệu đ
Toyota Corolla Altis 1.8V CVT (Trắng ngọc trai): 773 triệu đ
Corolla Altis 1.8HEV (Màu khác): 860 triệu đ
Corolla Altis 1.8HEV (Trắng ngọc trai): 868 triệu đ
Bảng Giá Xe
Toyota Innova
755.000.000₫
Innova E: 755 triệu đ
Innova G: 870 triệu đ
Innova V: 995 triệu đ
Innova Venturer: 885 triệu đ
Bảng Giá Xe
Toyota Fortuner
1.015.000.000₫
Fortuner 2.4 MT 4×2: 1.015 tỷ đ
Fortuner 2.4 AT 4x2 : 1,107 tỷ đ
Fortuner 2.7AT 4x4: 1,277 tỷ đ
Fortuner Legender 2.4AT 4x2: 1,248 tỷ đ
Fortuner 2.8AT 4x4: 1,423 tỷ đ
Fortuner Legender 2.8AT 4x4: 1,459 tỷ đ
Bảng Giá Xe